Belangrijk: De eigenaar van de vijver is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar vijver. Het gegeven advies door En-koi is gebaseerd op de verstrekte informatie van de eigenaar van de vijver en het inzicht dat is opgedaan tijdens het huisbezoek. De eigenaar van de vijver is zelf verantwoordelijk voor het toedienen van de medicijnen in zijn/haar vijver. En-koi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de vijver of vissen ten gevolge van onjuist gebruik van medicinale producten, behandelingen en/of aanpassingen.

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden aan En-koi. Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van En-koi.